welkom

Onze kleine lettertjes

Disclaimer

Koe-vert Kiewit maakt deel uit van De Wroeter Maatwerkbedrijf vzw.
De op www.koevertkiewit.be weergegeven informatie en objectgegevens zijn slechts indicatief en informatief bedoeld.
Het is niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de internetsite www.koevertkiewit.be.

Het is bezoekers van deze site ook niet toegestaan de weergegeven informatie aan te wenden voor eigen gebruik dan wel als informatiebron voor derden.
De Wroeter Maatwerkbedrijf vzw zal elke vorm van schade als gevolg van het gebruik van informatie, waarvoor geen schriftelijke goedkeuring door De Wroeter Maatwerkbedrijf vzw is verleend, verhalen op degene die zich schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden van de informatie.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die De Wroeter Maatwerkbedrijf Vzw aan haar internetsite besteedt, geeft zij geen garanties op volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

Privacy statement

De Wroeter Maatwerkbedrijf vzw is er zich ten volle van bewust dat een passende verwerking van de persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. Deze handelswijze is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).


1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van De Wroeter Maatwerkbedrijf of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


2. Marketingactiviteiten

In het kader van marketingactiviteiten kunnen algemene bezoekgegevens van de websitebezoekers worden bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.


Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.


Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.


3. Beveiligingsniveau

De Wroeter maatwerkbedrijf beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.


4. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.


5. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
De Wroeter Maatwerkbedrijf vzw
St-Rochusstraat 8 - 3720 Kortessem - Tel: 011/37 52 92 - Email: huub.eussen@dewroeter.be


6. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.